การเดินทาง"/>

แผนที่และ
การเดินทาง

Map & Direction

: 369 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
: (+66) 052-051-800
: 1719
: (+66) 2318-1546 (+66) 2310-3327
: info@bcr.bdms.co.th
: 13.748629,100.583202