แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ

  • ฝากครรภ์เหมาจ่ายทั่วไป 36,000 บาท

  • ฝากครรภ์เหมาจ่ายแบบพรีเมียม 60,000 บาท

  สอลถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูตินรีเวช โทร. 052-051-929

สาระสุขภาพ