แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์

ราคา 1,500 บาท (รวมไม่รวมค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมสุขภาพ โทร. 052-051-937

สาระสุขภาพ