แผนกกุมารเวชเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 052 051 924

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกุมารเวช

การที่บุตรหลานมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายมีความยินดีที่จะมอบการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดแก่บุตรหลานของท่าน ซึ่งเป็นดวงใจของพ่อและแม่ทุกคน โดยให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเล็งเห็นถึงความสำคัญใส่ใจในการให้บริการ โดยมีการแยกพื้นที่ให้บริการสำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กที่มาพบแพทย์เพื่อมาตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนในแต่ละช่วงอายุ ออกจากพื้นที่ให้บริการสำหรับเด็กป่วยอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการได้รับวัคซีนของเด็กตามวัย และการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายได้จัดทำแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กตามช่วงอายุ เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับวัคซีนที่ครบถ้วนตามวัย

วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน

วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข เช่น

 • วัคซีนวัณโรค
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
 • วัคซีนโปลิโอ
 • วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
 • วัคซีนตับอักเสบบี
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
 • วัคซีนโรคสุกใส
วัคซีนเสริม

 • วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB)
 • วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี
บริการอื่น ๆ ของแผนกกุมารเวช

 • บริการห้องสำหรับให้นมทารก ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวในบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยที่จะพักผ่อนอย่างมีความสุข
 • บริการด้านการประเมินภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยนักโภชนาการและนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต
 • บริการห้องตรวจแยก เพื่อการให้บริการดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างทั่วถึง
  – ห้องตรวจแผนกเด็กป่วย จำนวน 6 ห้อง
  – ห้องทำหัตถการ 2 ห้อง
  – ห้องตรวจสำหรับเด็กที่มารับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 2 ห้อง
  – ห้องทำหัตถการ 2 ห้อง

 

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. รัฐเขตต์ เอกอิสริยาภรณ์

กุมารเวชศาสตร์

พญ. มัทนา อัมพะเศวต

กุมารเวชศาสตร์

พญ. อารดา สุทธิวงษ์สิงห์

กุมารศัลยศาสตร์

นพ. สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์

กุมารเวชศาสตร์