เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 052 051 934

ข้อมูลทั่วไป

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เป็นศูนย์การแพทย์ที่สามารถให้การดูแลรักษาความผิดปกติของกระดูก เอ็น ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท ได้อย่างครบถ้วน โดยให้บริการแบบครบวงจร มีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล ได้แก่

 • การตรวจวินิจฉัย
 • การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด
 • การรักษาแบบผ่าตัด
  – ผ่าตัดแบบแผลเปิดกว้าง
  – การผ่าตัดผ่านกล้อง
  – การผ่าตัดแบบแผลเล็ก
  การผ่าตัดแบบบาดแผลขนาดเล็กที่ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง และอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยกว่าแผลแบบเปิดกว้าง ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น
  – การผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
  ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
การให้บริการตรวจวินิจฉัยกระดูกและข้อ

 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray)คือการใช้รังสีเอกซ์ซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการถ่ายภาพวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูก สามารถใช้ดูความผิดปกติเบื้องต้น เช่น กระดูกแตกหัก หรือมีการติดเชื้อ ข้อต่ออักเสบ มะเร็งหรือเนื้องอกกระดูก
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นการตรวจดูรอยโรคของกระดูก ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความไวสูง และใช้ในการตรวจคัดกรองโรคกระดูก และภาวะการบาดเจ็บของกระดูกได้
 • การตรวจด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจที่มีความละเอียดสูง มักใช้ในกรณีที่ประเมินผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกระดูกที่ไม่พบความผิดปกติจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ หรือวินิจฉัยการหักของกระดูกในตำแหน่งที่ตรวจพบได้ยาก การตรวจพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท เป็นต้น
 • การตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometry) เป็นการตรวจสุขภาพหรือความแข็งแรงของกระดูกว่าอยู่ในระดับปกติมากน้อยเพียงใด หรือเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่
การรักษาโดยการผ่าตัดทางข้อกระดูกและข้อที่สำคัญ

 • การผ่าตัดแบบแผลเปิดปกติ
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าเข่า
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมแซมเอ็นหุ้มข้อไหล่
 • การผ่าตัดเพื่อจัดยึดกระดูกให้เข้าที่และยึดตรึงกระดูก
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. เปรมชัย ติรางกูร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ต้า นิรุกติศานติ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์