แผนกสูตินรีเวชเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 052-051-929

ข้อมูลทั่วไป

แผนกสูตินรีเวช

ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงในทุกช่วงวัยที่อยากมีสุขภาพดี ดังนั้น เราจึงเปิดบริการดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว ซึ่งห้องตรวจได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวระหว่างการตรวจรักษา

 

บริการต่าง ๆของแผนกสูตินรีเวช

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep
 • ตรวจหา HPV virus
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง Colposcopy
 • ตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
โปรแกรมสำหรับสุภาพสตรี

 • บริการให้คำปรึกษาในด้านการคุมกำเนิด ใส่ห่วงยาคุม หรือวางแผนการตั้งครรภ์
 • โปรแกรมตรวจก่อนวิวาห์สำหรับหญิง-ชาย
 • การฝากครรภ์และการคลอด
บริการให้คำปรึกษาสตรีที่ต้องการมีบุตร

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล โดยเริ่มตั้งแต่:

การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
ระหว่างตั้งครรภ์ ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่าง ๆ หลังคลอดบุตร รวมทั้งตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
การคลอดบุตร ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หลังคลอด สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และการปฏิบัติตนหลังคลอด ติดตามนัด

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. สุทธิดา เอี่ยมศิระกุล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. อนุพงศ์ เทพบินการ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. กิตตินันท์ นาคปั้น

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา