แผนกอายุรกรรมเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์052-051-934

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์ เบาหวาน)เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแล คัดกรอง ป้องกัน และรักษาพยาบาล พร้อมทั้งมีนักโภชนาการคอยให้คำปรึกษา แนะนำในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรค สอดคล้องกับการรักษา พร้อมทั้งมีการติดตามผลโดยมีการจัดทำสมุดบันทึกสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การการดูแล คัดกรอง รักษา ตรวจหาสาเหตุของโรค ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จนถึงการรักษาที่ซับซ้อนของระบบทางเดินอาหาร ได้รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย เพื่อการรักษา ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro-Colonoscopy)
ไฟโบรสแกน (Fibro scan)
อายุรศาสตร์โรคทางสมองและระบบประสาทเนื่องจากสมองและระบบประสาทมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสั่งการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือก่อให้เกิดความพิการแก่ร่างกายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ก่อนนำไปสู่การรักษา ร่วมกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรง หลงเหลือความพิการให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข
โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อย อาทิเช่น

  • โรคปวดศีรษะและไมเกรน
  • โรคเวียนศีรษะ
  • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
  • โรคลมชักหรืออาการวูบ
  • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน
  • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ
  • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • โรคสมองเสื่อม
  • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า
  • โรคปลอกประสาทอักเสบ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ อาทิเช่น การตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานระดับสากล

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

อายุรศาสตร์

พญ. กิเริ่น โซนี่

อายุรศาสตร์

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

อายุรศาสตร์

พญ. สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา