ศุนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 052-051-913

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เตรียมพร้อมรองรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้:

  • ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ (Trauma Room)
  • อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมือผ่าตัดครบครัน
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • ทีมบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานรับ – ส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อความพร้อมในการวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพยาบาลชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเราพร้อมดูแล นาทีวิกฤตของชีวิต
  • ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเฉพาะทาง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างนำส่งโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
  • ระบบทางด่วนพิเศษ เพื่อดูแลแบบเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
รถอภิบาลผู้ป่วยหนักเคลื่อนที่ (Mobile ICU) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)

รถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ซึ่งเป็นรถพยาบาลที่ปรับแต่งเป็นพิเศษ มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างครบครัน เช่น เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ให้ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อุปกรณ์การให้สารน้ำทางเส้นเลือด เครื่องกระตุ้นหัวใจ และยาช่วยชีวิตที่จำเป็น พร้อมทั้งทีมแพทย์ และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้การรักษาและทำหัตถการแก่ผู้ป่วยในรถได้ทันที ตั้งแต่รับผู้ป่วยและในขณะเคลื่อนย้ายจนถึงโรงพยาบาล พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care Team)

ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาล และบุคลากรเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ห้องฉุกเฉิน (Emergency Room: ER) ขนาด 6 เตียง ห้อง CPR 1 เตียง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 เตียง

Trauma Fast Track

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายมีระบบทางด่วนฉุกเฉินเพื่อรองรับนาทีวิกฤตของผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินขั้นวิกฤต ที่จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต และช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. คัมภีร์ สรวมศิริ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ปวริศา จารุวนากุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน