เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์052 051 927

ข้อมูลทั่วไป

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมทั้งวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล  

เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกแต่กำเนิด หรือเกิดจากการทำงาน หรือจากการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการฟื้นฟูก่อน และหลังการผ่าตัดกระดูกระยางค์แขนขา

เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

บริการด้านการฟื้นฟูร่างกายจากโรคทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต

เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคจากระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

การเคาะปอด และการกระตุ้นไอในเด็ก หรือผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจและทรวงอก เช่น โรคถุงลมโป่งพอง

เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทรงตัวและการเดิน ช่วยแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ที่มีปัญหาเวียนศีรษะ การทรงตัวและการเดิน จากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน

ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

การรักษาในผู้ป่วยก่อน-หลังการผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการออกกำลังกาย และสามารถออกกำลังกายได้

เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านพัฒนาการเด็ก

เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการฟื้นฟูด้านพัฒนาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัดเด็ก รวมทั้งแบบประเมิน ร่วมกับเทคนิคที่ทันสมัย และการบริการอย่างใกล้ชิดตลอดการดูแล

เวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มสตรีมีครรภ์ และหลังคลอด

การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในสตรีมีครรภ์ การรักษาอาการปวดคัดตึงเต้านมหลังคลอดด้วยเครื่องคลื่นอัลตราซาวนด์

เวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มนักกีฬา และผู้มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

การจัดโปรแกรมเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการแข่งขัน การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดจากการเล่นกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อกลับไปเล่นกีฬาหลังการบาดเจ็บ

บริการอื่น ๆ

 • โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเมื่อกลับไปฟื้นฟูร่างกายที่บ้านให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่าง ๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน
 • การบำบัดด้วยเครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยเครื่องคลื่นอัลตราซาวนด์
 • การลดปวดด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูงพลังงานกลาง เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการลดปวด ช่วยฟื้นฟู และซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บเฉียบพลัน
 • การลดปวดด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูงพลังงานสูง สามารถเห็นผลทันทีภายในครั้งแรกที่ได้รับการรักษา
 • การฟื้นฟูอาการปวดจากการทำงาน หรือออฟฟิศซินโดรม
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด เพื่อฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • การแก้ไขความผิดปกติการพูด โดยนักอรรถบำบัด
 • การฝึกกระตุ้นกลืน โดยนักกิจกรรมบำบัด
 • บริการสั่งตัดอุปกรณ์พิเศษสั่งตัดเฉพาะโรค และกายอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ดามมือ รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน การให้คำแนะนำในการปรับรองเท้าที่เหมาะสม
 • การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย สำหรับการลดน้ำหนัก
 • การจัดท่าทางที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม
 • การตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกายก่อนเริ่มงานเฉพาะอาชีพ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. ภัทราวรรณ พลเหิม

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฟื้นฟู