วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

(สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป และผู้ใหญ่)

  • A/H1N1

  • A/H3N2

  • B Yamagata

  • B Victoria

ราคา 750 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โทร. 052-051-800

*โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

สาระสุขภาพ