ความชำนาญพิเศษ :

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย