ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ต้า นิรุกติศานติ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Resident

  • Orthopedic Surgery : Phramongkutklao College of Medicine

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888