ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ทองเอก วัฒนโรจนาพร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

Language : -

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิเิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ Orthopedic Surgery มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

  • Hip and Knee Reconstruction : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888