ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

ภาษา -

การศึกษา

2557ศัลยศาสตร์ออร์โธปิเิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย