Degree profile

2564อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
2559ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตร์บัณฑิต, พ.บ., วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(58) "แพทยศาสตร์บัณฑิต, พ.บ." ["from"]=> string(93) "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "28-04-2559" ["received_year"]=> string(4) "2559" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(33) "อายุรศาสตร์" ["from"]=> string(66) "โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "30-07-2564" ["received_year"]=> string(4) "2564" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ