ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นฤบดี เวชกิจ

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Resident

  • Anesthesiology : Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 2001

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888