ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย