ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มีน หมั่นพินิจ

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

Language : -

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University 2013

Fellowship

  • Spine Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 2018

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888