ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

Resident

  • Otolaryngology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888