ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วัชระ ฟองคำ

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • General Radiology : Faculty of Medicine Siriraj Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888