ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888