ความชำนาญพิเศษ :

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ภาษา Thai

การศึกษา

2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย