ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศิริพงษ์ แซ่ลี้

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Otolaryngology : Chiang Mai University

Fellowship

  • Facial Plastic and Reconstructive Surgery : Chulalongkorn University 2017

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888