ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา -

การศึกษา