ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สกล บุญญประภา

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University

Fellowship

  • Cornea : Nottingham University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888