ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อภิชัย ลีละสิริ

Specialties : อายุรศาสตร์โรคเลือด, อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Residents

  • ืInternal Medicine : Phramongkutklao College of Medicine
  • Adult Hematology : Phramongkutklao College of Medicine
  • Medical Oncology : Vanderbilt University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888