ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย