ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เกษตร ฉิมพลี

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Internal Medicine : UTTARADIT HOSPITAL

Fellowship

  • Endocrinology and Metabolism : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888