ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย