ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา English

การศึกษา

2562, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย