ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2555ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย