ความชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย