ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

  • Gastroenterology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888