ความชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2557ปริญญาทางการแพทย์, , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย