ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. สุณิชา วิทยพิบูลย์

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Diagnostic Radiology : Thammasat University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888