การตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร?

Tag ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ | วันที่ ตุลาคม 24, 2019

การตรวจสุขภาพนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จะทำให้เราได้ทราบถึงสถาวะของร่างกายของเรา ว่ามีโรคต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่บ้างหรือไม่ หรือมีโรคร้ายแรงต่างๆที่ยังไม่ปรากฏอาการอยู่หรือไม่

หากพบความผิดปกติแล้วก็สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที หรือทำการเฝ้าระวัง ไม่ให้โรครุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขึ้นภายหลัง ทำให้การรักษาเป็นไปโดยง่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย

การตรวจสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล เช่น อายุ ประวัติโรคทางพันธุกรรมต่างๆ การใช้ชีวิตประจำวัน
ก็จะเน้นการตรวจที่แตกต่างกันออกไป

มีการตรวจอะไรบ้าง
  1. ตรวจสุขภาพ ตามแพ็กเกจ ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญคอยให้บริการแนะนำแก่ท่าน
  2. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  3. ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
  4. ตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ต่าง ๆ
การเตรียมตัวมารับการตรวจ
  1. พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง
  2. งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง
  3. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  4. สุภาพสตรีไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน เนื่องจากอาจทำให้การแปลผลปัสสาวะคลาดเคลื่อนได้
  5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำผลการตรวจร่างกาย หรือประวัติการรักษา ผลเลือดครั้งก่อน หรือยาที่ทานอยู่เป็นประจำมาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

 
ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัส บริการที่ได้มาตรฐาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น จากใจ
“รู้โรคฉับไว วินิจฉัยแม่นยำ เทคโนโลยีก้าวล้ำ ถามหา…โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย”
 

พญ. นพรดา สุขสามัคคี
เวชปฏิบัติทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย