A GREEN HOSPITALLEED 2009 for Healthcare

LEED (Leadership in Energy and Environment) เป็นเกณฑ์ประเมินอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาคารเขียว ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนาขึ้นโดยสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ U.S Green Building Council; USGBC) โดยในเกณฑ์ LEED สำหรับโรงพยาบาลออกมาเพื่อประเมินความยั่งยืนและประสิทธิภาพของสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นทั้งในแง่ของสุขภาพของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

Sustainable Site

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายและสามารถเข้าถึงคมนาคมของจังหวัดได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลงได้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ยังมีพื้นที่จอดรถพิเศษสำหรับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์มลพิษต่ำ และรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง รวมไปถึงพื้นที่จอดรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมการใช้การคมนาคมทางเลือกอื่นๆ

A Places of Respite

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีพื้นที่หลังคาเขียว (green roof) และพื้นที่เปิดโล่งที่ประกอบด้วยทางเดิน, ร่มไม้, และทางสำหรับรถเข็น ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติและพื้นที่หย่อนใจสำหรับพนักงาน ผู้ป่วย และญาติ ที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาล

Energy Efficient

โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทุกวันของสัปดาห์ ระบบแสงสว่างทั้งหมดจึงเลือกใช้หลอดไฟ LED ที่ประหยัดไฟ, เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า, นอกจากนี้ยังมีเครื่องผลิตน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

Efficient Water Use

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีการออกแบบห้องน้ำภายในอาคารเพื่อประหยัดการใช้น้ำ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง นำน้ำฝนและน้ำรีไซเคิลมาใช้ทดแทนน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 35%

Lighting Controllability

หลอดไฟภายในอาคารสามารถควบคุมการเปิด-ปิดด้วยมือ เพื่อการปรับใช้ที่เหมาะสมและสะดวกสบายในแต่ละพื้นที่และการใช้งาน นอกจากนี้ภายในห้องพักผู้ป่วยยังมีแผงควบคุมไฟฟ้าส่วนตัวที่ติดตั้งข้างเตียงผู้ป่วย เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและควบคุมการเปิด-ปิดไฟ และม่านภายในห้อง

Metering

เรามีระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งสามารถวัดค่าการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและแบบย่อยรายแผนก เพื่อช่วยในการควบคุมและติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Material Safety

ในฐานะโรงพยาบาล เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดสารพิษ ดังนั้น โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จึงเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้มารับบริการมากที่สุด

  • ท่อน้ำ วาวล์น้ำ ปลอดสารตะกั่ว ตามมาตรฐานของ US EPA’s Safe Drinking Water Act (SDWA)
  • สี กาว และสารระเหยภายภายในอาคาร ปลอดสารตะกั่วและแคดเมียม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายน้อยที่สุด
  • วัสดุปูพื้นและปิดผิว ผ่านมาตรฐาน CDPH/EHLB
  • อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในแผนกทันตกรรม ผ่านมาตรฐานรับรองสารตะกั่ว ISO-11143
  • เราเลือกใช้หลอดไฟ LED ที่ปลอดสารปรอท

นโยบายการดำเนินงานของเรามีระบบการจัดเก็บสิ่งของรีไซเคิล ประเภทของขยะ และวัสดุอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีได้

Indoor Air Quality

การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62. 1-2007 และ 170-2008 ที่เป็นมาตรฐานการระบายอากาศสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ มีเซ็นเซอร์ตรวจจับระบบหมุนเวียนอากาศและคาร์บอนไดออกไซด์ถูกติดตั้งเพื่อมั่นใจได้ว่าห้องได้รับการระบายอากาศที่เหมาะสม และอากาศที่มีคุณภาพสูงหมุนเวียนภายในอาคารเพียงพอ