โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยให้บริการล่ามในภาษาจีนและพม่า นอกจากนี้ยังให้บริการล่ามภาษาอื่นๆ มากกว่า 24 ภาษา ผ่านทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


แผนกบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ประกอบด้วยทีมล่ามที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในแต่ละขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดีพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการประสานงานทางด้านการรักษาแก่ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล


ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Department) ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 052-051-990
อีเมล์ [email protected]