ที่อยู่ : 369 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทร : (+66) 052-051-800

Hotline : 1719

โทรสาร : (+66) 2318-1546 (+66) 2310-3327

อีเมล์ : [email protected]

GPS : 13.748629,100.583202