พบกับบูธพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ที่งาน Chiang Rai Night Run Lighting In The City งานวิ่งกลางคืนที่ดีที่สุดงานหนึ่งในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562