พบกับบูธพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

ในงานคอนเสิร์ตร็อคดับร้อน ต้อนรับฤดูฝน 
LEO PRESENTS WET ROCK MUSIC FESTIVAL : มันส์ ร็อค สาด 

วันศุกร์ที่ 28 และ เสาร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย