ความประทับใจของผู้ป่วย

คุณหมอและพยาบาลให้บริการการรักษาดีมาก พูดจาดี โรงพยาบาลสะอาดมากๆ😘😊

 

26 กุมภาพันธ์