คุณหมอและพยาบาลให้บริการการรักษาดีมาก พูดจาดี โรงพยาบาลสะอาดมากๆ😘😊   26 กุมภาพันธ์