ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 เมษายน 2563

เนื่องจากมีเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้บริเวณพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของเจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยงานเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์และสนับสนุนทั่วไป ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จึงดำเนินการมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่เทศบาลตำบลนางแล เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในครั้งนี้

พิธีผูกพันธสีมาฝังลูกนิมิตวัดฝั่งหมิ่น

วันที่ 15 มีนาคม 2563
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์วัดฝั่งหมิ่น ร่วมกับคณะกรรมการวัดฝั่งหมิ่นและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ได้กำหนดผูกพันธสีมาตัดลูกนิมิตวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นำโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ประสาททองโอสถ เป็นประธานในการผูกพันธสีมาตัดลูกนิมิตในวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และสร้างความเจริญส่งเสริมศาสนสถานให้อยู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไป

กิจกรรมวันนักข่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันสำคัญของสื่อมวลชนทุกแขนง หรือวันนักข่าวแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีในการบำเพ็ญบุญกุศล ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยถวายน้ำดื่มสะอาด และปัจจัยอื่นๆแด่พระภิกษุ สามเณร ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น. ณ​ วัดศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้รับเกียรติจากหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในการออกหน่วยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้าน การบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายมา ณ ที่นี้

งานวิ่ง “ปาน้องล่น”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ได้จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา “ปาน้องล่น” ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระยะทางวิ่ง 4 กิโลเมตร โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีโอกาสดูแลนักวิ่ง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร และศิษย์เก่าจำนวนมาก รวมไปถึงสนับสนุนน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และสอนวิธีการล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

Health Check 2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทน คุณกมนต์ณัฐ คำดี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงในเด็กและผู้ใหญ่ โดย พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร (อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร) และนพ.รัฐเขตต์ เอกอิสริยาภรณ์ (กุมารแพทย์) ณ ห้างหงส์ฟ้า พลาซ่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย