รพ.กรุงเทพเชียงราย

BANGKOK HOSPITAL CHIANG RAI
Read More

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

MIS ถุงน้ำดี

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

โครงการประกันราคา การผ่าตัดถุงน้ำดีทาง
กล้องวิดีทัศน์

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

แผนกสูตินรีเวช

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

ให้เราช่วย แบ่งเบาภาระคุณ…

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจ ดูทั้งหมด

โปรแกรมการผ่าตัดเสริมจมูก

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

กรุณานัดตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์)

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม

โปรแกรมผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท

พญ.กิเริ่น โซนี่

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ.มัทนา อัมพะเศวต

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์

นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท

รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.นฤบดี เวชกิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา

บทความเพื่อสุขภาพ ดูทั้งหมด

สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม

หากท่านหรือคนใกล้ชิดมีอาการต่างๆ เหล่านี้ ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่แรกเริ่ม

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis)

คัดจมูก คันจมูก/ตา จาม น้ำมูกไหล ในประเทศไทยพบได้ผู้ป่วยโรคนี้ โดยเฉพาะในเด็กมากถึง 50%

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม ดูทั้งหมด

LEO PRESENTS WET ROCK MUSIC FESTIVAL : มันส์ ร็อค สาด 

พบกับบูธพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย