รพ.กรุงเทพเชียงราย

BANGKOK HOSPITAL CHIANG RAI
Read More

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

MIS ถุงน้ำดี

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

โครงการประกันราคา การผ่าตัดถุงน้ำดีทาง
กล้องวิดีทัศน์

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

แผนกสูตินรีเวช

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

ให้เราช่วย แบ่งเบาภาระคุณ…

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

นพ.นฤบดี เวชกิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา

นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท

รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

พญ.กิเริ่น โซนี่

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ.จิตติมา ตียพันธ์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.มัทนา อัมพะเศวต

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์

พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท

บทความเพื่อสุขภาพ ดูทั้งหมด

Hepatocellular Carcinoma

มะเร็ง ส่วนใหญ่รักษาให้หายขาดได้ยาก หรือไม่มีทางรักษาเลย ทั้งนี้ก็แล้วแต่มะเร็งของอวัยวะใด

การผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียว (LESS)

การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว ในผู้ป่วย ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี และถุงน้ำดีอักเสบ

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม ดูทั้งหมด

LEO PRESENTS WET ROCK MUSIC FESTIVAL : มันส์ ร็อค สาด 

พบกับบูธพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย