ทำไมต้องเลือก
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

แพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

เราสามารถวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างครบวงจร รวมไปถึงบริการทำกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางที่เหนือระดับ ทำให้เราแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆ

เทคโนโลยีทางการแพทย์

เป้าหมายหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย คือการให้บริการดูแลรักษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ

ทีมแพทย์และพยาบาล มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา โดยคำนึงถึงความใส่ใจในบริการและความรู้สึกของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจเมื่อเข้ารับบริการ

การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการรักษาโดยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและความใส่ใจในการให้บริการ ผู้เข้ารับบริการสามารถวางใจว่าจะได้รับการบริการที่เหนือระดับได้มาตรฐานสากลที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ 206 ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย- แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจากชาย แดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงเป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ 206 ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย- แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจากชาย แดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงเป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

MORE DETAILS