พญ. คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์

Shockwave Therapy

เทคโนโลยีใหม่ รักษาอาการปวดเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Shockwave เป็นคลื่นกระแทกซึ่งจะไปกระตุ้น บริเวณที่บาดเจ็บให้เร่งการซ่อมแซม โดยการสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ  กระตุ้นให้เนื้อเยื่อหลั่งสารลดอาการอักเสบและลดอาการปวด

Shockwave สามารถรักษา

- อาการอักเสบเรื้อรังของเส้นเอ็น เช่น เอ็นข้อศอกอักเสบ,เอ็นหัวไหล่อักเสบ, เอ็นร้อยหวายอักเสบ และเอ็นส้นเท้าอักเสบ (รองช้ำ)
- กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) ปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ หลัง และน่อง

 

ข้อดีของการรักษาด้วย  Shockwave

- มีประสิทธิภาพสูง ส่วนมากจะเห็นผลทันทีหลังรับการรักษา
- ปลอดภัยทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และไม่มีการใช้รังสีใดๆ
- ใช้เวลาในการรักษาแต่ละครั้งไม่นาน ทำประมาณ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดในการมาโรงพยาบาล