สอบถามข้อมูล

เบอร์ติดต่อ

Tel: +66 (0)52 051 800 หรือ 1719

ที่อยู่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

369 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

Social Network