ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
369 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

Tel : 052 051 800 or 1719 (local calls only)

Graphic Map

สอบถามข้อมูล