ถามตอบ

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีคลินิกเปิดให้บริการ ดังนี้

 • ศูนย์อุบัติและฉุกเฉิน
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ตรวจสุขภาพ)
 • คลินิกสูตินรีเวช
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกกระดูกและข้อ
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกรังสี
 • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คลินิกระบบประสาท
 • คลินิกโรคหัวใจ
FLOOR
แผนก
เวลาให้บริการ
เบอร์โทรศัพท์
ชั้น 5 หอผู้ป่วย 5 ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-975
ชั้น 4 หอผู้ป่วย 4 ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-974
ชั้น 3 ห้องผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-940
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-940
ห้องคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-947
หออภิบาลป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-944
ชั้น 2 คลินิกสุขภาพเด็ก 08.00 – 17.00 น. 052-051-924
คลินิกกุมารเวช 08.00 – 20.00 น. 052-051-924
คลินิกสูตินรีเวช 08.00 – 20.00 น. 052-051-929
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 08.00 – 16.00 น. 052-051-927
ชั้น 1 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-913
คลินิกกระดูกและข้อ 08.00 – 17.00 น. 052-051-934
คลินิกศัลยกรรม 08.00 – 20.00 น. 052-051-934
คลินิกรังสี ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-920
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 07.00 – 16.00 น. 052-051-937
คลินิกอายุรกรรม 08.00 – 20.00 น. 052-051-935
การเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-903
เคาน์เตอร์รับยา ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-908
แผนกเวชระเบียน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-051-990
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 08.00 – 17.00 น. 052-051-989

สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกเวชระเบียน (Registration) ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย โดยนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับบริการมาในวันดังกล่าวด้วย

 

หากต้องการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ สามารถทำนัดหมายผ่านช่องทางดังนี้ และรอรับการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่

 

เว็บไซต์ https://www.bangkokhospital-chiangrai.com/
อีเมล์ info@bcr.bdms.co.th
แผนกเวชระเบียน (Registration) โทร.052-051-990

 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีลานจอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ สามารถรองรับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • บริการรถรับ-ส่ง ฟรี (Shuttle Bus Service) สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ต้องการเดินทางจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายไปยัง Central Plaza Chiangrai มีรถให้บริการระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น. สามารถตรวจสอบเส้นทางและตารางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ บริการรถโดยสาร

ห้องพักผู้ป่วยมี 2 แบบ ได้แก่ ห้อง Premier (ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร) และห้อง Superior (ขนาดพื้นที่ 73 ตารางเมตร) ให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 052-051-800