โครงการบัตรสมาชิกชีววัฒนะของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นบัตรอภิสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าบัตรใดๆ ตลอด 3 ปีของการเป็นสมาชิก ด้วยเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการไว้วางใจ ครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพครบถ้วนในทุกด้านอย่างดีที่สุด

บัตรสมาชิกชีววัฒนะเป็นโปรแกรมพิเศษในการช่วยดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกทั้งนี้เพื่อการดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัว สิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกชีววัฒนะสามารถใช้ได้กับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชและบีเอ็นเอช ซึ่งมีทั้งหมด 35 แห่งทั่วประเทศ

สมาชิกบัตรชีววัฒนะ
 • บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์

  มอบสิทธิประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ บัตรเพอร์เฟคท์ไดมอนด์
  ขอส่งมอบความอบอุ่นใจสูงสุดในการดูแลสุขภาพตลอดอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี

 • บัตรชีววัฒนะไพรม์แพลทินัม

  บัตรไพรม์แพลทินัม ขอส่งมอบความอบอุ่นใจสำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ
  ในการดูแลสุขภาพตลอดอายุการเป็นสมาชิก 2 ปี ด้วยการตรวจวินิจฉัยโรค
  การตรวจคัดกรองภาวะมะเร็ง และส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

 • บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์

  บัตรแวลูโกลด์ ขอมอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญในการดูแลสุขภาพ
  ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ท่านต้องการ

 • บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

  เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือรากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
  บัตรจูเนียร์ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ของการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม
  ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจในการวางรากฐานสุขภาพที่ดีแก่ลูกหลาน
  ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี

สิทธิพิเศษบัตรชีววัฒนะ

Chivawattana Card Privileges

รายการ
Perfect Diamond

Prime Platinum

Value Gold

Junior
ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน 50% 40% 30% 40%
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน 15% 15% 10% 12%
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่สมัคร 15% 15% 10% 12%
ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้น วัคซีนพิเศษ, วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด 15% 15% 10% 12%
ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan
จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
10% 10%
“ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5 %
 • ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5-10% 5-10% 5-10% 5%-10% (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด 5% 5%
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร) ตลอดอายุสมาชิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตรตลอดอายุบัตรสมาชิก 5%
รับชุดตรวจสุขภาพฟรี

 1. ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ15 ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน
 2. ชุดตรวจสุขภาพและวงเงินสุขภาพ กรุณาสอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะก่อนรับบริการ
“ชุด Diamond Plus
จำนวน 3 ชุด มูลค่าชุดละ 21,100 บาท
มูลค่ารวม 63,300 บาท*
ชุด Platinum Plus จำนวน 1 ชุด มูลค่า 14,000 บาท
วงเงินตรวจสุขภาพ มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 19,000 บาท*
“ชุด Gold Plus 1 ชุด มูลค่า 6,000 บาท*”
ส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ภายในวันเดียวกันตามเงื่อนไขที่ รพ.กำหนด 15%*
(3 ครั้ง)
15%*
(2 ครั้ง)
10%*
(1 ครั้ง)
ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องจากอัตรปกติ) ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด 4 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 10,000 บาท*
2 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท*
2 คืน
คืนละ 1,000 บาท
มูลค่ารวม 2,000 บาท*
2 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท
ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก 6 ครั้ง
ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 1,500 บาท*
2 ครั้ง
ครั้งละ 250 บาท
มูลค่ารวม 500 บาท*
3 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 600 บาท*
5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU จากทั่วประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด 30% (6 ครั้ง) 30% (3 ครั้ง) 30% (1 ครั้ง) 30% (3 ครั้ง)
ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ 3 ครั้ง
ครั้งละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 19,500 บาท*
2 ครั้ง
ครั้งละ 6,500 บาท
มูลค่ารวม 13,000 บาท*
1 ครั้ง
มูลค่า 6,500 บาท*
ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ 2 ครั้ง
ครั้งละ 1,800 บาท
มูลค่ารวม 3,600*
ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ 2 ครั้ง
ครั้งละ 1,200 บาท
มูลค่ารวม 2,400 บาท *
ส่วนลดวัคซีน ยกเว้น วัคซีนพิเศษ, วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ 5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ 3 ครั้ง
ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท*
1 ครั้ง
มูลค่า 400 บาท*
1 ครั้ง
มูลค่า 400 บาท*
3 ครั้ง
ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท
รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก 2 ครั้ง (ครั้งละ 500-1,500 บาท)
ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ 3 ครั้ง
ครั้งละ 2,000 บาท
มูลค่ารวม 6,000 บาท*
1 ครั้ง
ครั้งละ 2,000 บาท*
1 ครั้ง
ครั้งละ 2,000 บาท*
ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ (บาท) 40,000 14,000 5,000 4,500
อัตราต่ออายุบัตร (บาท) 39,500 13,500 4,500 4,000
อายุบัตร (ปี) 3 2 1 3

หมายเหตุ

 1. (*)สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้
 2. บัตรสมาชิกนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. สามารถใช้บริการบัตรชีววัฒนะได้ที่

Participating Hospitals

1. รพ. กรุงเทพ
2. รพ.หัวใจกรุงเทพ
3. รพ.วัฒโนสถ
4. รพ.เปาโลพระประแดง
5. รพ.กรุงเทพพัทยา
6. รพ.กรุงเทพระยอง
7. รพ.กรุงเทพจันทบุรี
8. รพ.กรุงเทพตราด
9. คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง
10. รพ.กรุงเทพภูเก็ต
11. รพ.กรุงเทพสมุย
12. รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
13. รพ.กรุงเทพราชสีมา
14. รพ.กรุงเทพปากช่อง
15. รพ.กรุงเทพหัวหิน
16. รพ.กรุงเทพอุดร
17. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
18. รพ.กรุงเทพขอนแก่น
19. รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
20. รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์
21. รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
22. รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
23. รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
24. รพ.สมิติเวช ศรีราชา
25. รพ.สมิติเวช ชลบุรี
26. รพ.สมิติเวช ธนบุรี
27. รพ.บีเอ็นเอช
28. รพ.พญาไท 1
29. รพ.พญาไท 2
30. รพ.พญาไท 3
31. รพ.พญาไท นวมินทร์
32. รพ.พญาไท ศรีราชา
33. รพ.เปาโล พหลโยธิน
34. รพ.เปาโล โชคชัย 4
35. รพ.เปาโล สมุทรปราการ

**ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)


For more information,
Please contact Bangkok Hospital Chiang Mai at +66 (0)52 089 888 or 1719.