โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้สำหรับผู้เข้ารับบริการ:

ตู้เอทีเอ็ม

ตั้งอยู่ที่ชั้น 1

อินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี

ที่จอดรถ

พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแล

ร้านกาแฟดอยช้าง

ตั้งอยู่ที่ชั้น 1

ห้องอาหาร

ตั้งอยู่ที่ชั้น 2

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
7-Eleven

ตั้งอยู่ที่ชั้น 2