สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
อีเมล์ hr@bcr.bdms.co.th

Cc: bcm.recruit@bangkokhospital-chiangmai.com

เบอร์โทรศัพท์ 052089747 , 052089727
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)