ร่วมงานกับเรา

  • ตำแหน่งงาน

    จำนวน

ช่องทางการสมัครงาน
1. เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
2. ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง hr@bcr.bdms.co.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5205-1827
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)