สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
อีเมล์ [email protected]

Cc: [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ 052-051826 , 052-051827
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)