ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งใบสมัครออนไลน์
หรือเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 052-051-827
อีเมล์ hr@bcr.bdms.co.th
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)