นโยบายคุกกี้ (Cookies)

    เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สำหรับนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ว่าทำงานอย่างไร เหตุผลของการใช้คุกกี้และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา    

เหตุผลในการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซค์ของท่านโดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้นและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางครั้งเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ต โปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด    

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์

คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรามี 4 ประเภทหลัก ดังนี้
  1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary cookies)
คุกกี้นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไชต์ของท่าน
  1. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytical / Performance cookies)
คุกกี้นี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงานโดยประมวลผลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชมตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม โดยเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ และใช้ประมวลผลนั้นไม่ได้ระบุชื่อหรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน ทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  1. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies)
คุกกี้นี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ท่นได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีก เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือความเป็นตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  1. คุกกี้เพื่อการโฆษณา(Behavioral Advertising / Targeting cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน    

ท่านจะปฏิเสธและลบคุกกี้ได้อย่างไร

หากท่านไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านก็ยังสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่อำนวยความสะดวกท่านเท่าที่ควร ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยดูที่เมนูช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน อย่างไรก็ตามโดยปกติเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะเก็บคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากท่านไม่ประสงค์ไห้ใช้คุกกี้ท่านจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ    

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเรา

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว * แก้ไขล่าสุด: 30 สิงหาคม 2563