พญ. นุชสรางค์ อุดมแก้วกาญจนา

รังสีแพทย์สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พญ.มัทนา อัมพะเศวต

คลินิกกุมารเวชกรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์

นพ.ชญตว์ ชาญมานนท์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท